ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Den norske åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Videre skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

FOX Subsea og Envirex Group har fokus på både menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og dette er forankret blant annet gjennom våre prosedyrer og retningslinjer. 

Dersom du ønsker å be om informasjon om hvordan FOX Subsea håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetslovens § 6, er du velkommen til å gjøre det via denne linken, og vi vil komme tilbake til deg snarest.

Vi takker for interessen for FOX Subsea sin virksomhet!